ADM banda

Koronabirusaren krisia 

LABek premiazko babes-neurriak proposatu ditu langile guztiontzat

Administrazioa 2020/03/20

Langile soziosanitarioak babesteko neurriek lehentasuna izan behar dute Nafarroako Gobernuarentzat. Tamalez, langile askok ez dute babes-ekipamendu egokirik.

Horregatik, LABek honako neurri hauek hartzea proposatzen du talka-neurri gisa:

PCR probak egitea langile guztiei eta herritar guztiei, diagnostiko goiztiarra egin ahal izateko eta fokua ahalik eta azkarren isolatzeko. Sintomarik gabeko eramaileak dira infekzio honen arazo nagusia.
Zainketa berezia adinekoen eta mendekoen egoitzetan, populazio ahulena baita, gaur egun babes-materialik ez duten langileak babestuz.
Hotelak prestatzea langile sozio-sanitarioak isolatzeko, guardia-taldeak bermatzea eta kontratazioak egitea adingabeak/adinekoak zaintzeko baimenak emateko. Gaixorik dauden pertsonak zaintzen dituzten langileen artean izan dira etxea utzi behar izaterainoko egoerak.
• Langile guztientzako babes-gai eta neurri eraginkorrak: maskarak, gel hidroalkoholikoak, norberaren babeserako ekipamenduak, etab.
• Leku publikoetako eta lantokietako desinfekzio masiboak, erregulartasunez eta aldizka.
Ahalik eta gehien murriztea egoitzetara eta ospitale publiko eta pribatuetara egiten diren bisitak, beharrezkoak ez diren arriskuak saihesteko.
Etengabeko prestakuntza, lanpostuetara egokituta eta monitorizatuta, kutsadura-kasuak areagotzen dituzten akatsak gerta ez daitezen.
• Lana etxetik egin dezaketen administrazioko langile guztiek telematikoki egin behar dute beren lana eta, aurrez aurrekoen kasuetan, lanpostuen eta lan-denboren txandakatzea ezarri behar dute; horietan, gutxieneko zerbitzu erreal batzuen gainean lan egin behar dute.
• Langileei laguntza psikologikoa ematea. Arriskuko langileak (haurdun daudenak, patologia kronikoak dituzten langileak, etab.) berehala birkokatu behar dira, ondorioak konponezinak izan baino lehen.
Egoerari buruzko informazio argia eta gardena eman behar da, kontraesanetan erori gabe; bestela, mesfidantza zabaldu besterik ez da egiten.
Militarrengana jotzea baztertu. Laguntza emateko, garbitzeko edo desinfektatzeko langile gehiago behar badira, langile eskudunak kontratatzea.


Crisis del coronavirus 

LAB plantea medidas urgentes de protección para todo el personal

Administrazioa 2020/03/20

Las medidas de protección del personal sociosanitario deben ser una prioridad para el Gobierno de Navarra. Lamentablemente muchos trabajadores y trabajadoras no están disponiendo de equipos de protección adecuados.

Por ello, desde LAB proponemos como medidas de choque la adopción de las siguientes medidas:


Realización masiva de pruebas de PCR a todo el personal y a toda la población para poder realizar un diagnóstico temprano y aislar el foco lo más rápidamente posible. Los portadores asintomáticos son el gran problema de esta infección.
Cuidado especial en las residencias de mayores y de dependientes, al ser la población más frágil, protegiendo al personal que a día de hoy no tiene material de protección.
Habilitar hoteles para aislamiento de personal socio-sanitario, garantizar retenes y contratar personal para dar permisos para cuidados de menores/mayores. La situación generada entre el personal que cuida de personas enfermas está generando situaciones de abandono del hogar.
Equipos y medidas de protección eficaces para todas las trabajadoras y trabajadores: mascarillas, geles hidroalcohólicos, EPIS, etc.
Desinfecciones masivas de lugares públicos y de los lugares de trabajo de forma regular y periódica.
Reducir al máximo las visitas a residencias y centros hospitalarios, públicos y privados para evitar riesgos innecesarios.
Formación continua adaptándose a los puestos de trabajo y siendo monitorizada para que no se produzcan errores que aumenten los casos de contagio.
Trabajo telemático. Todo personal de la Administración que pueda realizar su trabajo desde casa debe realizar su trabajo telemáticamente o establecer una rotación de puestos y tiempos de trabajo y que se trabaje sobre unos servicios mínimos reales.
Apoyo psicológico a los trabajadores y trabajadoras, la reubicación del personal de riesgo (embarazadas, personal con patologías crónicas, etc.) debe ser inmediata, antes de que las consecuencias sean irremediables.
• Se debe dar información clara y transparente sobre la situación sin caer en contradicciones que lo único que hacen es crear desconfianza.
Descartar el recurso de los militares. Si hace falta más personal para dar asistencia, limpiar o desinfectar, que se contrate a personal competente.


  ADM ume

 
Es un insulto para toda la sociedad navarra ver en la foto a los soldados de la Unidad Militar de Emergencias  con un perfecto Equipo de Protección Individual yendo a limpiar edificios estatales vacíos mientras el personal socio-sanitario que se está dejando la piel no tiene el material de protección que necesita.

LAB sindikatuak Nafarroako Gobernuari exijitzen dio langileen osasuna ziurtatzeko behar adina bitarteko jartzeko. Neurriak berandu hartzen ari dira, eta materialean xuhur jokatzen. Administrazioak langileen babesa bermatu behar du, behar duten herritar guztiak artatu ahal izateko.  Desde el sindicato LAB exigimos al Gobierno de Navarra que no escatime en medios para asegurar la salud de las trabajadoras y trabajadores. Se están tomando las medidas tarde y escatimando en material. La Administración debe garantizar la protección del personal para poder atender a toda la población que lo necesite.